Loading...

Persoonlijk, herstelgericht en dichtbij...

Verplicht aanleveren zorgzwaarte NZA

Vanaf 1 juli 2023 zijn ggz aanbieders (ook forensisch en de vrijgevestigden) verplicht meer gegevens over de zorg aan te leveren bij de NZA. Het gaat hierbij vooral om gegevens ten aanzien van de zorgzwaarte. Deze wordt aan het begin van het traject getypeerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op basis van deze zorgzwaarte […]

Lees verder

Krap budget CZ voor verzekerden

Jaarlijks krijgen de psychiaters een budget toegewezen om zorg te leveren aan clienten. Dit budget verschilt nogal. Zo is het budget dat toegewezen is voor CZ krap. Dat is al jaren een probleem, zodat gedurende het jaar het budget op is. Voor 2023 is dat eigenlijk vanaf april al problematisch, zodat cliënten die verzekerd zijn […]

Lees verder

Fijne dagen gewenst!!

De psychiaters van de praktijk wensen u fijne feestdagen en een goed, en vrediger, begin van 2023!

Lees verder

Contracten verzekeraars 2023

Het was dit jaar spannend met de invoering van een nieuw bekostigingssysteem. Het Zorg Prestatie Model. Voor cliënten was de wijziging vooral dat ze nu maandelijks een factuur zagen die vanuit de praktijk gestuurd werd naar de verzekeraar. Op zich was dat wel transparant en daarmee een verbetering, zoals die ook beoogd was. In de […]

Lees verder

Minder nieuwe clienten buiten Voorschoten

Al geruime tijd krijgt de praktijk meer aanmeldingen dan ze kan verwerken. De praktijk doet echter zijn uiterste best de aangemelde cliënten die worden aangemeld door onze huisartsen in Voorschoten van zorg te voorzien. Wel is de wachttijd hierdoor soms langer dan vier weken. Er is daarmee wel een beperking voor de cliënten die worden […]

Lees verder