Loading...

Persoonlijk, herstelgericht en dichtbij...

Fax mogelijkheid stopt

Vanaf 1 maart 2022 zal de praktijk niet meer bereikbaar zijn via de fax. Eigenlijk wordt deze mogelijkheid nauwelijks meer gebruikt. Recepten, die eerder jarenlang wel via fax werden verstuurd, bereiken de apotheek nu via een moderne veilige digitale verbinding. Verwijzingen komen al via (beveiligde) mail of via het website aanmeldformulier binnen, wat prima werkt.

Lees verder

Nieuw bekostigingssysteem GGZ in werking

Vanaf 1 januari 2022 is de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg, waar ook deze praktijk onder valt, anders georganiseerd. Dit nieuwe systeem heet het ‘zorgprestatiemodel’. Daar heeft u elders op de website al iets over kunnen lezen. Uw psychiater heeft u hierover ook al de nodige uitleg gegeven. Tot op heden heeft u nog niks […]

Lees verder

FIjne feestdagen- praktijk blijft open!!

De psychiaters van de praktijk wensen alle cliënten fijne feestdagen en een goed begin van 2021! De praktijk is overigens open in deze weken, maar het is ook mogelijk de behandeling digitaal te doen in de lockdown situatie, waar Nederland nu in zit. Overleg dit met uw psychiater. Juist in deze gekke tijd hebben onze […]

Lees verder

Administratief sluiten zorgtraject eind 2021

Vanaf 1 januari 2022 wordt de hele GGZ op een nieuwe wijze betaald. Onze medisch specialistische psychiatrische zorg blijft gewoon door uw zorgverzekeraar betaald. Daar verandert niets aan. Wel is het zo dat de lopende trajecten op 31 december 2021 administratief worden afgesloten. U ontvangt van uw verzekeraar in de loop van januari daarover vast […]

Lees verder

ZGPaanZet.petities.nl

Ruim 230 zelfstandiggevestigde psychiatershebben zich verenigd ineen actiegroep met denaam ZGPaanZet. Zijsturen vandaagbijgaande een brandbriefnaar demissionairstaatssecretaris van, deheer Paul Blokhuis, ennaar de vaste commissievan de Tweede Kamervoor Volksgezondheid,Welzijn en Sport. Tegelijkvragen zij aan allepatiënten, hun naasten,huisartsen,verpleegkundigen,psychologen,psychotherapeuten enpsychiaters om bijgaandepetitie ‘Passend aanbodmoet blijven’ te ondertekenen.

Lees verder