Maand: maart 2018

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbewerking?

Dé ‘privacywet’ is de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. Hoe wij omgaan met de nieuwe privacy wetgeving leest u hier: https://www.psychiatrievoorschoten.nl/privacybeleid/

Lees verder