Website ‘kiezen in de GGZ’……

Landelijk lopen er tal van initiatieven om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. Dat blijkt moeilijker dan gedacht om allerlei redenen, die trouwens vaak niet liggen bij de hulpverlener.

Om meer transparantie over de wachttijden te bewerkstelligen is een website live gedaan, waarop de wachttijden gepubliceerd staan. Ook als er behandelstops zijn. Wij merken dat de wachttijden van onze praktijk er nog niet op staan. Dat zal vast gaan gebeuren!

https://www.kiezenindeggz.nl/

Tagged , , , , , , , ,