Categorie: Kwaliteit van behandeling

Meekijken in dossier, helpt het herstel

Tijdens de consulten bij de psychiaters kunnen alle cliënten meekijken in hun dossier wat er precies wordt genoteerd door de hulpverlener. Zo zijn we optimaal transparant, is nooit onduidelijk wat er wordt opgeschreven en ontstaan soms dialogen die zeer nuttig zijn in de behandeling. Samen kom je zo tot de beste behandeling.

Lees verder

Kwaliteitsaudit goed doorlopen!

Op woensdag 12 juni 2019 kwamen psychiaters van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie langs op de praktijk als visiteurs in het kader van de geplande kwaliteitsaudit. Deze audit is goed verlopen! Wij trokken hierin samen op met een andere praktijk voor vrijgevestigde psychiaters in Leiden. Het definitieve verslag moet nog worden vastgesteld. Wel is duidelijk […]

Lees verder

Nieuwe KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De nieuwe KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld per 1 januari 2019 verplicht. De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten bij hulpverleners. Per 1 januari 2019 wordt deze vernieuwde meldcode van kracht, en zal uiteraard ook gelden voor onze praktijk. Vraag uw psychiater er gerust naar.

Lees verder

kwaliteitsvisitatie voor herregistratie psychiaters

Psychiaters moeten, net als alle andere medisch specialisten, eens in de 5 jaar formeel herregistreren. Elke specialist moet dan bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij voldoende opleiding en onderwijs heeft gevolgd. Een kwaliteitsvisitatie hoort daar ook bij. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt de visitatie als volgt toegelicht: “De kwaliteitsvisitatie van de […]

Lees verder

Samen beslissen in een behandeling

  ‘Samen beslissen’ hoort bij herstelgericht behandelen, waarbij je uitgaat van de kracht van elke cliënt. Het betekent dat u samen met uw psychiater beslist over welke behandeling het beste bij u past. Uw psychiater geeft u informatie over de mogelijkheden. En wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Uiteindelijk beslist u samen met de […]

Lees verder