Wachttijd voor CZ verzekerde patiënten loopt op

Het maakt veel uit waar je tegenwoordig verzekerd bent! Dit bericht komt ook in de media steeds vaker naar voren. De psychiaters van de praktijk hebben met alle verzekeraars contracten met vastgestelde jaar budgetten. De psychiaters merken in de afgelopen maanden dat het aantal patiënten dat wordt aangemeld van verzekeraar CZ (waaronder ook vallen OHRA en delta lloyd) zoveel is toegenomen dat de psychiaters snel door het jaarbudget heen gaan. Uiteraard proberen de psychiaters het overeengekomen budget zo goed mogelijk over alle patiënten te verdelen. In de praktijk betekent dit dat we cliënten niet langer behandelen dan noodzakelijk is (maar natuurlijk wel lang genoeg als nodig!). Helaas zorgt deze situatie er wel voor dat aangemelde patiënten van deze verzekeraar(s) langer moeten wachten.

Overigens is het soms zo dat verzekeraars een uitbreiding van budget toestaan, wanneer dit aan de verzekeraars wordt gevraagd. Soms geeft het nog extra ruimte om cliënten te kunnen behandelen. U kunt via deze website altijd contact opnemen om hierover te overleggen, of met uw eigen verzekeraar.

Excuses voor de overlast.

Tagged , , , , , , , , , , ,