Behandeling, klachten

Visie op zorg

De praktijk is in 2015 opgericht door 3 samenwerkende psychiaters. Onze filosofie is dat we met een kleine groep psychiaters – dus zonder ondersteunende disciplines – de patienten (en de verwijzers) snel en efficiënt kunnen bedienen, waarbij we elk werken met onze eigen specialiteit. Het betreft een kleine praktijk met psychiaters met een persoonlijke en deskundige benadering. We werken goed samen met andere hulpverleners in de regio, zoals de Praktijk Westerparc, huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en andere psychologen, psychotherapeuten en psychiaters .

De clienten komen vanuit Voorschoten zelf, maar vaak ook uit Leiden, Zoetermeer of Den Haag.

De psychiaters

In de praktijk zijn 3 psychiaters werkzaam. Alle drie zijn naast deze praktijk ook werkzaam bij een (GGZ- of forensische) instelling. Onze wachttijd is doorgaans nooit langer dan 1 of 2 weken. Alle psychiaters zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zorgen elk voor hun eigen opleidingsprogramma. Eens per 5 jaar wordt de praktijk door externe psychiaters van de vereniging gevisiteerd. In oktober 2015 werden we voor het laatst bezocht. Met goed resultaat overigens! Periodiek houden we onderling intervisie bijeenkomsten en werkoverleggen. Zo blijven we efficiënt, scherp en goed bijgeschoold.

Aanmeldingen

De praktijk doet zowel basis GGZ zorg als specialistische zorg. U kunt uzelf niet direct aanmelden, maar dient te worden doorverwezen door uw huisarts of een andere bevoegde hulpverlener. Zie voor meer informatie over aanmeldingen onze verwijspagina.

Welke patiënten worden behandeld?

De psychiaters kunnen in principe alle psychiatrische ziektebeelden voor volwassenen behandelen. Voor patiënten die regelmatig in crisis raken of hoog-intensieve zorg nodig hebben, of patiënten die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren waarop de praktijk geopend is, is de praktijk echter niet geschikt. Als u tot één van de genoemde groepen patiënten behoort, kunt u het beste contact opnemen met de reguliere GGZ instelling in uw regio via uw huisarts.

Waarneming

Met de psychiaters is een 24 uurs waarneming gegarandeerd. In noodgevallen krijgt u dus altijd een van ons te spreken. Overigens kunt u in geval van acute psychiatrische crisis ook uw huisarts om hulp vragen.

U kunt ook altijd een bericht op deze website achterlaten. Onze webbeheerder zorgt dan voor de juiste adressering. In acute nood kan via de huisarts (of de huisartsen post buiten kantoortijden) een beroep gedaan worden op de GGz crisisdienst.

NB. Schrik niet als het door u geschreven bericht op uw eigen computer te zien blijft. Dat heeft met uw browser instelling te maken, die het bericht als het ware onthoudt en laat zien. Uw bericht is niet voor anderen op internet zichtbaar!

Relevante wetgeving in uw behandeling

De wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) kent een register van alle artsen (en andere hulpverleners) die bevoegd zijn in Nederland. Alle psychiaters van de praktijk zijn daarin opgenomen. U kunt online het register ook raadplegen. De wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) regelt zaken zoals de plicht dat er een dossier wordt bijgehouden, dat minimaal 15 jaar dient te worden bewaard. Dat U recht op inzage hebt en dat u het eens moet zijn met de voorgestelde behandeling. Ook mogen uw gegevens niet aan anderen worden doorgegeven, behalve uw huisarts (tenzij u nadrukkelijk vermeldt dat dit niet moet). De wet Klachtrecht regelt dat u klachten over de behandeling of behandelaar voor kunt leggen aan een klachtencommissie, tenminste als u daar in een gesprek met uw behandelaar niet uitkomt.

Klachten

Klachten over onze dienstverlening kunt u het beste met uw eigen behandelaar bespreken. Als u er met uw behandelaar niet uit komt, wordt een andere behandelaar gevraagd met u mee te denken en samen tot een oplossing te komen. Als u nog niet in behandeling bent, of op een andere wijze uw reactie kenbaar wilt maken, kunt u altijd een reactie of opmerking op de website achterlaten. De psychiaters bespreken uw reactie tijdens een intervisie of werkbespreking en koppelen dit aan u terug. Op deze wijze proberen de psychiaters elke klacht om te zetten naar een advies, waarop onze dienstverlening kan worden aangepast.

De Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP) heeft een een klachten- en geschillenregeling opgesteld die voldoet aan de wettelijke eisen. Als lid van de afdeling ZGP (Zelfstandig Gevestigde Psychiaters) maken wij gebruik van deze regeling. Klachten die op geen andere wijze tot een passende oplossing leiden, kunnen worden voorgelegd aan deze commissie.

Wachtlijst

Aanmeldingen komen meestal via de huisarts binnen. De psychiater die het eerst plek heeft, neemt met u contact op. Dat gebeurt per telefoon of mail.

Wachttijd..daar doen we niet aan!
Wachttijden..daar doen we niet aan!

Een lijst met wachtenden heeft de praktijk niet. Dat is helemaal niet nodig! Doorgaans wordt de cliënt binnen enkele dagen al gebeld voor een afspraak en lukt het de psychiaters de cliënt snel te zien. Tussen aanmelding en eerste gesprek zit niet meer dan 2 weken. In geval van spoed kan, in overleg met de psychiater, altijd wel iets geregeld worden. Deze vlotte logistiek, zonder gedoe en administratie, is één van de voordelen van de, relatief kleine maar klantvriendelijke praktijk.