Aanmelden, verwijzen en wachttijd

Aanmelden  door verwijzer (alleen voor specialistische GGZ!)

Patiënten kunnen door behandelaren in de eerste lijn (huisartsen, gz- en klinisch psychologen) worden verwezen naar onze praktijk als een psychiatrisch consult of een psychiatrische behandeling noodzakelijk wordt geacht in de specialistische GGZ. De psychiaters hebben alleen voor de specialistische behandelingen contracten afgesloten met de verzekeraars.

Patiënten zijn welkom vanuit Voorschoten, maar ook vanuit de regio. Veel patiënten komen dan ook uit Leiden, Den Haag, Zoetermeer en tegenwoordig zelfs uit Rotterdam.

Alleen een hiertoe gerechtigde verwijzer (zoals een huisarts) kan een patiënt verwijzen!

U kunt, als verwijzer, het webformulier hieronder gebruiken as aanmelding. Eventueel kunt u, als verwijzer, gebruik maken van het formulier dat ook op deze site geplaatst is.  Na invulling kunt u hem naar onze praktijk faxen (071 561 0814) of mailen op info@psychiatrievoorschoten.nl. U kunt ook uw eigen verwijsbrief naar ons faxen of mailen (vergeet dan niet te vermelden: S-GGZ/vermoeden van stoornis/datum en de contactgegevens van de patiënt!)

Hoe loopt het verder?

De patiënt wordt daags na uw aanmelding door ons gecontacteerd, waarna doorgaans binnen 2- 4 weken een eerste gesprek plaatsvindt. De behandeling begint trouwens gelijk bij dit intakegesprek. Wij hebben dan ook geen behandel-wachttijd. De verwijzer wordt door de psychiaters door middel van een brief na dit eerste consult op de hoogte gesteld van de bevindingen, de werkdiagnose en het behandelvoorstel. We streven ernaar patiënten niet langer dan noodzakelijk in behandeling te houden. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig!

De psychiaters zijn altijd bereid u, als verwijzer, te woord te staan indien u (aanvullende) vragen heeft.

Wachttijd

Een wachtlijst had de praktijk in de afgelopen jaren nauwelijks. Alle cliënten werden doorgaans binnen vier weken gezien! Dit is in de loop van 2020 veranderd doordat de praktijk structureel meer aanmeldingen kreeg. 

Daarnaast is het zo dat  we niet voor alle verzekeraars dezelfde jaarbudgetten hebben. Van sommige verzekeraars hebben de psychiaters slechts een beperkt budget gekregen. Bij aanmelding wordt dit met de cliënt doorgenomen.  Elke psychiater houdt maandelijks zijn wachttijden bij, cf. landelijke afspraken. Zie ook: www.kiezenindeggz.nl waar onze wachttijden maandelijks bijgehouden en gepubliceerd worden.

UPDATE mei 2021: De psychiaters van de praktijk hebben geen budget meer van verzekeraar CZ, of verzekeraars die onder dat cluster vallen. Dit is jaarlijks een probleem, maar tot op heden weigert deze verzekeraar het budget te verhogen. Cliënten dienen zich te melden bij het zorgbemiddelingsloket van deze verzekeraar om te horen waar nog ruimte is.

Let op: Dit aanmeld- of verwijs formulier hieronder vraagt u om uw naam en email-adres, zodat wij met u kunnen communiceren! Met het invullen ervan geeft u hiertoe toestemming. 

———————————————————————————————————————————————————–

  Verwijzing voor specialistische GGZ (niet voor basis GGZ!)

  NB1: Dit formulier wordt ingevuld door een rechtmatige verwijzer (vaak de huisarts).
  NB2:Wij gaan ervan uit dat de patiënt op de hoogte is van de aanmelding!

  Datum aanmelding:

  Gegevens van u, als verwijzer:

  Uw naam:

  Uw emailadres:

  Uw telefoonnummer:

  Uw functie (voor specialistische GGZ geldig zijnd):

  uw AGBcode zorgverlener:

  Gegevens van uw aan te melden patiënt:

  Naam (voor- en achternaam):
  M/V:
  Geboortedatum:
  BSN:
  Adres:
  Bereikbaar (mobiel) telefoonnummer:
  Email patiënt:
  Verzekerd bij:

  Vermoeden van stoornis:

  Klachten:

  Medicatie:

  Relevante voorgeschiedenis:

  Overig/aanvullende vraagstelling:

  ———————————————————————————————————————————————————–

  U kan, als verwijzer, ook een aanmelding doen met het formulier hieronder:

  Verwijsformulier2018 voor verwijzers in WORD

  (klik op het woord “verwijsformulier”)

  S.V.P.: mailen naar info@psychiatrievoorschoten.nl of faxen naar 071 561 0814.