Kosten

Algemeen

De ambulante zorg die onze polikliniek levert, valt onder het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. De psychiaters in de praktijk hebben met alle grote verzekeraars een overeenkomst afgesloten, waarbij afgesproken is dat de behandeling rechtstreeks door de verzekeraars wordt vergoed.

De psychiaters werken met de “DBC”-systematiek (Diagnose-Behandel-Combinatie), waarbij per diagnose en het aantal behandelminuten een tarief is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Soms worden de psychiaters door andere regionale hulpverleners gevraagd een second opinion (of korte behandeling) uit te voeren. U krijgt daar geen rekening van. Dit wordt met de samenwerkende collega verrekend.

Let er wel op dat u bij uw verzekering rekening moet houden met uw eigen risico! Dat geldt voor alle verzekerden en voor alle benutte zorg uit dit basispakket. Uw ziektekostenverzekeraar (en uw behandelaar) kan u daar meer over vertellen.

Sinds 2014 wordt voor het eerst onderscheid gemaakt in basis en specialistische zorg. De basis ggz  zorg wordt vanaf 2017 niet meer door de psychiaters uitgevoerd.

Eigen bijdrage voor alle cliënten 

In 2012 werd er een extra eigen bijdrage gevraagd voor cliënten die van de GGZ zorg gebruik maakten. De regeling was landelijk door de minister ingezet. Gelukkig is deze extra GGZ eigen bijdrage per 1 januari 2013 afgeschaft. Het generieke eigen risico wordt wel bijna jaarlijks verhoogd.

Kosten bij no-show

De psychiater plant met u samen de afspraken voor de consulten. Als u onverwacht op een afspraak niet kunt verschijnen, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch, per SMS of per e-mail aan die psychiater te melden. Een niet nagekomen afspraak kan in rekening gebracht worden. In dat geval wordt een uurtarief gehanteerd van 98 euro, wat conform het landelijk tarief is dat is vastgesteld door de NZA.

Omzetplafond

Bijna alle verzekeraars hanteren een jaarlijks omzetplafond, wat betekent dat de psychiaters niet meer dan dat afgesproken bedrag vergoed krijgen van de verzekeraars. Er is een jaarlijks limiet dus voor het aantal behandelingen dat de psychiater jaarlijks kan doen. Daarnaast vergoedt de verzekeraar niet alle diagnoses. Sommige diagnoses worden niet meer vergoed door de verzekeraar. Bij de intake wordt dit met u nagegaan en besproken. Als uw behandeling niet vergoed wordt of u wilt niet dat de verzekeraar de behandeling betaald, bestaat de mogelijk de kosten van de behandeling zelf te betalen. Dit kan wel betekenen dat we, voor het einde van het jaar, al door het maximale budget van een verzekeraar heen zijn. Met name voor verzekeraars waar het budget ‘krap’ is, kan dit het geval zijn, zoals bij CZ of Menzis.

UPDATE augustus 2019: Het budget voor CZ is op voor 2019! De zorgverzekeraar wil niet bijcontracteren en geeft aan dat alle cliënten van deze verzekeraar via hun loket CZ zorgteam passende zorg kunnen krijgen. Wij vinden dat jammer, omdat wij nu cliënten moeten afwijzen.