Kosten

Algemeen

De ambulante zorg die onze polikliniek levert, valt onder het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. De psychiaters in de praktijk hebben met de meeste grote verzekeraars een overeenkomst afgesloten, waarbij afgesproken is dat de behandeling rechtstreeks door de verzekeraars wordt vergoed. Als dat anders is, wordt u dat gemeld bij de intake.

De psychiaters werkten tot eind 2021 met de “DBC”-systematiek (Diagnose-Behandel-Combinatie), waarbij per diagnose en het aantal behandelminuten een tarief is vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit). Dit is per 1 januari 2022 vervallen en vervangen door een nieuwe betalingsmethodiek, het ‘zorgprestatie model’, dat ook weer onder de vergoeding valt van uw zorgverzekeraar.

Let er wel op dat u bij uw verzekering rekening moet houden met uw eigen risico! Dat geldt voor alle verzekerden en voor alle benutte zorg uit dit basispakket. Uw ziektekostenverzekeraar (en uw behandelaar) kan u daar meer over vertellen.

Eigen bijdrage voor alle cliënten 

Er is landelijk geen extra GGZ eigen bijdrage voor de GGZ. Het generieke eigen risico wordt wel bijna jaarlijks verhoogd.

Kosten bij no-show

De psychiater plant met u samen de afspraken voor de consulten. Als u onverwacht op een afspraak niet kunt verschijnen, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch, per SMS of per e-mail aan die psychiater te melden. Een niet nagekomen afspraak kan in rekening gebracht worden. In dat geval wordt een uurtarief gehanteerd van 98 euro, wat conform het landelijk tarief is dat is vastgesteld door de NZA.

Omzetplafond

Bijna alle verzekeraars hanteren een jaarlijks omzetplafond, wat betekent dat de psychiaters niet meer dan dat afgesproken bedrag vergoed krijgen van de verzekeraars. Er is een jaarlijks limiet dus voor het aantal behandelingen dat de psychiater jaarlijks kan doen. Daarnaast vergoedt de verzekeraar niet alle diagnoses. Sommige diagnoses worden niet meer vergoed door de verzekeraar. Bij de intake wordt dit met u nagegaan en besproken. Als uw behandeling niet vergoed wordt of u wilt niet dat de verzekeraar de behandeling betaald, bestaat de mogelijk de kosten van de behandeling zelf te betalen. Dit kan wel betekenen dat we, voor het einde van het jaar, al door het maximale budget van een verzekeraar heen zijn. Met name voor verzekeraars waar het budget ‘krap’ is, kan dit het geval zijn, zoals bij CZ of Menzis.