Tag: psychiatrievoorschoten

Nieuwe KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De nieuwe KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld per 1 januari 2019 verplicht. De herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten bij hulpverleners. Per 1 januari 2019 wordt deze vernieuwde meldcode van kracht, en zal uiteraard ook gelden voor onze praktijk. Vraag uw psychiater er gerust naar.

Lees verder

Website in een nieuw jasje…

Ook de praktijk voor psychiatrie in Voorschoten krijgt soms online een update, een nieuw, frisser en modern jasje. Wat vindt u ervan?

Lees verder

Website ‘kiezen in de GGZ’……

Landelijk lopen er tal van initiatieven om de wachttijden in de GGZ terug te dringen. Dat blijkt moeilijker dan gedacht om allerlei redenen, die trouwens vaak niet liggen bij de hulpverlener. Om meer transparantie over de wachttijden te bewerkstelligen is een website live gedaan, waarop de wachttijden gepubliceerd staan. Ook als er behandelstops zijn. Wij […]

Lees verder

kwaliteitsvisitatie voor herregistratie psychiaters

Psychiaters moeten, net als alle andere medisch specialisten, eens in de 5 jaar formeel herregistreren. Elke specialist moet dan bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij voldoende opleiding en onderwijs heeft gevolgd. Een kwaliteitsvisitatie hoort daar ook bij. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wordt de visitatie als volgt toegelicht: “De kwaliteitsvisitatie van de […]

Lees verder

Is de website goed genoeg?

Lees verder