Administratief sluiten zorgtraject eind 2021

Vanaf 1 januari 2022 wordt de hele GGZ op een nieuwe wijze betaald. Onze medisch specialistische psychiatrische zorg blijft gewoon door uw zorgverzekeraar betaald. Daar verandert niets aan. Wel is het zo dat de lopende trajecten op 31 december 2021 administratief worden afgesloten. U ontvangt van uw verzekeraar in de loop van januari daarover vast een bericht. Vanaf januari worden zorgkosten veel vaker in rekening gebracht. Op die manier wil de GGZ de gemaakte zorgkosten transparanter aan de cliënten laten zien. Maar schrik dus niet wanneer u van uw zorgverzekeraar een bericht krijgt dat het lopende traject administratief is beëindigd. Dat wil niet zeggen dat de continuïteit van uw behandeling in gevaar is. Uw behandeling loopt gewoon door, als u dat met uw psychiater heeft afgesproken.

Tagged , , ,