Toch oplopende wachttijden

Tot vrij recent had de praktijk een goed te overziene wachttijd voor nieuwe cliënten. We merken dat in de loop van 2021 dit veranderde. Veel meer dan voorheen werden er nieuwe cliënten aangemeld. Vaak ook cliënten die elders tegen lange wachttijden aanliepen. Onze praktijk in Voorschoten is echter relatief klein en kan de wachtende clienten van bijvoorbeeld GGZ instellingen niet zomaar overnemen. Daar zijn we gewoonweg te klein voor. Helaas betekent dit dat we slechts heel beperkt nieuwe cliënten kunnen aannemen. Het gaat dan meestal om cliënten uit de regio, of cliënten van huisartsen en POH GGZ of hulpverleners, waar we al lang mee samenwerken.

Wij realiseren ons goed dat het voor sommige cliënten een teleurstelling betekent. U kunt ten alle tijden contact opnemen met het zorg-bemiddelingsloket van hun eigen zorgverzekeraar om te zien waar nog wel mogelijkheden liggen in uw regio.

Tagged , , , , , , ,