Verdwijnt de vrijgevestigde psychiater straks? – NEE!

De Zelfstandig Gevestigde Psychiater (ZGP) is een medisch specialist met een eigen praktijk. Met de ZGP heeft de patiënt 1 vaste behandelaar, zowel voor intake als behandeling. Een werkwijze die de psychiaters ook in deze praktijk al vele jaren hanteren en die leidt tot goede behandelresultaten en tevreden patiënten!

Wat is er aan de hand?
De politiek, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Zorgverzekeraars willen dat vrijgevestigde psychiaters hun praktijk sluiten en in een grote GGZ-instelling gaan werken. Om dat te bereiken worden er negatieve financiële prikkels toegediend. Terwijl wij ervan overtuigd zijn dat de ZGP in een belangrijke behoefte voorziet op een kosteneffectieve manier. Wij leveren de patiënt een vertrouwensband en een vaste behandelaar bij wie je terecht kunt voor intake, medicatie en psychotherapie.
Wat willen de vrijgevestigde psychiaters bereiken met deze actie ?
Wij willen ons werk als medisch specialist in de vrijgevestigde praktijk kunnen blijven doen. Wij willen ons vak in de breedte kunnen blijven uitvoeren, om daarmee de kwaliteit van ons werk te kunnen blijven garanderen.
De inhoud van ons vak dreigt nu niet langer bepaald te worden door onze beroepsvereniging, maar door organisaties als de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars. Zij hebben eigen doelstellingen en belangen en sturen in dit geval niet vanuit de inhoud. Het is de verantwoordelijkheid van de psychiater zelf om te beoordelen of ze trouw zijn aan hun vak. Wij laten ons vak niet marginaliseren of van ons afnemen!
Wij doen dus mee en voeren actie om te voorkomen dat de vrijgevestigde psychiaters uit Nederland verdwijnen!

Voor meer informatie: www.ZGPaanzet.nl

Tagged , , , , , ,