nieuw bekostigingsstelsel GGZ nadelig voor eigen risico cliënt!!

Vanaf 1 januari gaat de GGZ met een nieuw betalingssystematiek werken voor alle GGZ zorg. Dus ook de behandelingen die u via een van onze psychiaters krijgt. Dit ‘zorgprestatiemodel’ is ontwikkeld met vele partijen en heeft tot doel de zorg(kosten) transparanter te maken. He moet ook leiden tot minder bureaucratie. Zo wordt de behandeling niet achteraf, ineens vergoed maar straks maandelijks, waarbij u dus precies ziet wat de behandeling gekost heeft.

zorgprestatiemodel GGZToch lijkt het er ook op dat er een belangrijk nadeel aan de invoer van dit nieuwe systeem zit voor cliënten die op 1 januari 2022 AL IN ZORG ZIJN. Het gaat dan om de verrekening van het eigen risico (die elke Nederlander heeft inzake zorgkosten). Op die datum wordt nl. de reeds uitgevoerde behandeling in rekening gebracht bij de verzekeraar, waarbij het eigen risico (jaar 2021) ongetwijfeld direct verrekend wordt. Als de behandeling dan na 1 januari doorloopt, en u maandelijks de zorgkosten ziet, zal het eigen risico (voor het jaar 2022) ook weer verrekend worden.

Het gaat hier om een eenmalige situatie, in de overgang, naar een nieuwe systeem. Voor cliënten die jaarlijks veel meer zorgkosten hebben, zal het weinig tot niets uitmaken. Maar als u enige zorgkosten deze GGZ behandeling betreffen, kan dit wel in uw nadeel werken. Uw verzekeraar kan u de gevolgen voor u het beste toelichten.

Tagged , , , , ,