ZGPaanZet.petities.nl

Ruim 230 zelfstandig
gevestigde psychiaters
hebben zich verenigd in
een actiegroep met de
naam ZGPaanZet. Zij
sturen vandaag
bijgaande een brandbrief
naar demissionair
staatssecretaris van, de
heer Paul Blokhuis, en
naar de vaste commissie
van de Tweede Kamer
voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Tegelijk
vragen zij aan alle
patiënten, hun naasten,
huisartsen,
verpleegkundigen,
psychologen,
psychotherapeuten en
psychiaters om bijgaande
petitie ‘Passend aanbod
moet blijven’ te ondertekenen.